Akkoord bereikt over de CAO

Op 27 maart jl. hebben de vakbonden aan het Kadaster een terugkoppeling gegeven van hun ledenraadpleging …