Afscheid Jan van der Valk

Tijdens de ALV van 27 maart heeft Jan van der Valk afscheid genomen van aKtief. Hij is ruim 20 jaar lang onze bestuurder geweest namens het ambtenarencentrum. Jan ontvangt een toespraak en presentje van de voorzitter Gerjan Meijer. Zijn vrouw is bij het afscheid ook niet vergeten.

Jan was niet alleen belangrijk voor ons in het GOAAK, ook voor onze individuele leden heeft hij veel betekend. De individuele belangenbehartiging heeft hij al die jaren onder zijn hoede gehad. Soms was 1 gesprek voldoende, maar er waren ook zaken die enkele jaren duurden alvorens ze konden worden afgerond. In de meeste gevallen kwam er een goede oplossing voor ons lid, waarmee ook het Kadaster tevreden was. Jan is daarnaast ook betrokken geweest bij het binnenhalen van zijn opvolger Albert van der Smissen.

Standvastig, rechtvaardig, jong van geest, maar ook een warme persoonlijkheid zijn de karaktereigenschappen die ons als eerste te binnen schieten als we de persoon Jan voor ons zien. Dus hij was de juiste man op de juiste plek die namens bvK/aKtief ons gezicht was en nog steeds is. O ja, creatief is Jan ook: toen de bvK en VVK gingen fuseren bedacht Jan de nieuwe naam: aKtief!

Jan vertelt ons zelf nog dat hij het belangrijk heeft gevonden dat hij voor ons dit werk kon doen. Dit deed in de zijn bekende pose. Hij is door verschillende mensen ook een persoon van ‘statuur’ genoemd.

Dit was het afscheid tijdens de officiële receptie die Jan kreeg aangeboden van het Kadaster, waarbij hij ook is toegesproken door Anja van Eck en Frank Tierolff. Hij ontvangt hier het tweede presentje van voorzitter Gerjan Meijer. Namens de vakbond nogmaals hartelijk dank voor je inzet Jan!