Akkoord bereikt over de CAO

Op 27 maart jl. hebben de vakbonden aan het Kadaster een terugkoppeling gegeven van hun ledenraadpleging over het onderhandelaarsresultaat van 7 maart 2023. De ledenraadpleging is positief en daarom is ook door ons hiermee ingestemd.

De vakbonden en het Kadaster zijn blij dat het onderhandelaarsresultaat hiermee is omgezet naar een definitief akkoord.

De nieuwe Cao Kadaster gaat met ingang van 1 januari 2023 in. Partijen hebben een eenjarige cao afgesproken. Naast loon en looptijd zijn onder andere afspraken gemaakt over verhoging van de thuiswerkvergoeding en de kilometervergoeding woon-werkverkeer. De afspraken met betrekking tot de salarisontwikkeling worden in april met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 verwerkt.