Nieuws uit de ledenlunch februari 2024

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Gerjan opent de vergadering en vertelt dat er binnenkort een Algemene Ledenvergadering is, waarin we afscheid nemen van Jan van der Valk. De uitnodiging ontvangen jullie binnenkort.
De mail onder de leden heeft 3 kandidaten voor de OR opgeleverd en een vervanger voor de secretaris. Dit betekent niet de vraag nu voldaan is, er is nog ruimte voor meer mensen in het bestuur en ook voor meer kandidaten voor de OR. Eind maart wordt  een bijeenkomst georganiseerd voor wie belangstelling heeft voor de OR.
Na de zomer gaan we naar de vestigingen langs voor de OR-verkiezingen en voor voorlichting van het ABP over het pensioen.

OR
Mark Visser praat ons bij namens de OR:

Overleg vergadering
De afgelopen keer zijn we door Bert Voorbaak (Directeur BOI) meegenomen in de huidige stand van zaken met betrekking tot Toekomst vast fundament (jet ICT Doelarchitectuur) en hebben we meteen afscheid van hem genomen. Ook heeft de OR kennis gemaakt met Marije Stam, directeur F&C. Er is verder gesproken over de going concern-zaken zoals; financiën, huisvesting, IT, Arbo en de aankomende OR verkiezingen.

Afgelopen periode:
-De adviesaanvraag organisatieontwikkeling P&O (geen positief advies) is terug naar de tekentafel.
-Instemming ARBO Beleidsplan: In behandeling, het gaat over het overkoepelende beleid.
-Instemmingsverzoek PvA Psychosociale arbeidsbelasting: Ingestemd

OR-Verkiezingen in 2024
Er komen filmpjes van onze bestuurder en onze voorzitter OR. Er komen vestigingsbezoeken – Kom langs met vragen, opmerkingen of als je interesse hebt in deelnemen aan de OR.
Vanuit de bonden zal er ook aKtief actie ondernomen worden.

GOAAK

Albert van der Smissen praat ons bij over het GOAAK:
Er is nu afscheid genomen van Jan van der Valk en hij is gekozen tot woordvoerder van het GOAAK.
Het Kadaster heeft aangegeven dat er het komende jaar 6% bezuinigd gaat worden per Directie. De jaarplannen per directie zijn inmiddels vastgesteld.

Vragen van de leden:

Tijdens de ledenlunch is het ook mogelijk om vragen te stellen aan het bestuur van de vakbond, de volgende vragen zijn gesteld:
De regels met betrekking tot het POB leveren toch vragen op. Er wordt een stroomschema gehanteerd om het POB toe te kennen aan een medewerker, maar er lijkt toch sprake van willekeur. De volgende zin levert verschil in interpretatie op bij leidinggevenden:
‘Nee, het POB is bestemd om jouw bredere inzetbaarheid te vergroten en het vergaren van inkomen buiten je huidige functie.’ Hoe strikt moet je hierin zijn als iemand bijna met pensioen gaat? Dit wordt meegegeven aan de OR en aan het GOAAK

Ook is er de vraag gesteld of het mogelijk is om extra aandacht te hebben voor vrouwen in de overgang. Het gaat om de landelijke trend dat er te weinig aandacht is voor deze groep medewerkers. Dit is een punt voor de OR en het GOAAK.

7 maart is de volgende bijeenkomst.