Nieuws uit de ledenlunch juni 2024

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Gerjan opent de ledenlunch. Dit is de laatste bijeenkomst voor de zomer. In september vergaderen we weer.

Het lijkt erop dat er OR-verkiezingen gaan komen. Begin juli organiseren we een bijeenkomst voor iedereen die zich vanuit aKtief heeft aangemeld. Je kunt je nog steeds aanmelden als je interesse hebt om namens aKtief in de OR plaats te nemen. Je moet je dan wel aanmelden voor 1 juli.

OR
Jan Auke Wolters praat ons bij over de OR. Wekelijkse overleggen over lopende zaken gaan gewoon door, net als het overleg van het dagelijks bestuur met de bestuurder. De OR is geïnformeerd over KITA en de werkkostenregeling. Daarnaast over de Wet hergebruik overheidsinformatie. Die wet gaat over hoe anderen gegevens vanuit de overheid mogen gebruiken.
Mark Visser, OR-lid vanuit aKtief heeft deelgenomen aan een podcast met de bestuurders. De podcast is te zien via Inka.

GOAAK
Mart Klein praat ons bij. Er zijn geen nieuwe bijeenkomsten geweest. Na de zomer gaan de onderhandelingen voor de nieuwe CAO van start. Vorig jaar is er een enquête gehouden onder de leden. De onderwerpen van toen nemen we weer mee. Heb je nog een nieuw idee? Meld je dan via aktief@kadaster.nl!

Er komt een vraag uit de leden over het generatiepact: is er zicht op verlenging? In de nieuwe CAO moeten we hier opnieuw over onderhandelen. Het is niet zo dat we dit stilzwijgend kunnen bekrachtigen.
Een van de aanwezige leden oppert beleid voor vrouwen die last hebben van overgangsklachten. Of hier misschien wat voor kan worden opgenomen in de CAO zoals bijvoorbeeld een vorm van bijzonder verlof.
Suggestie van een van de andere leden: IKB is al jaren hetzelfde. Voor vitaliteit zou je misschien eens wat nieuws kunnen toevoegen, zoals lidmaatschap van een sportvereniging.
Dit verzoek kwam vorig jaar ook uit onze enquête, dus die nemen we weer mee.

Afsluiting
Gerjan sluit de bijeenkomst en deelt mede dat de volgende bestuursvergadering met ledenlunch na de zomer zal plaatsvinden.