Nieuws uit de ledenlunch Maart

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

OR:
Mark Visser praat de aanwezigen bij over de OR:
Er is een wekelijkse OR stand-up. Hierin worden de OR-leden door de kartrekkers van de dossiers bijgepraat over de status van de dossiers.
Verder is er een overleg geweest met onze Directie-werkgroepen. Deze werkgroepen kaarten problemen aan en bespreken deze problemen met hun directeur.

Daarnaast meerdere overleggen gehad met directeuren, managers, dossier-werkgroepen en verschillende collega’s over lopende dossiers zoals:RI&E’s (Risico inventarisatie en evaluatie), Plan van aanpak buitendienstactiviteiten en de nieuwe RI&E op gebouwen. Verder de PSA (Psychische sociale arbeidsbelasting) en de toetsing van Zorg van de Zaak.

Er is gesproken met de vertrouwenspersonen over hun beleid en de communicatie binnen het kadaster over integriteit.

Er is gesproken met het Planbureau om inzicht te krijgen in de manier van verwerken van verlofaanvragen voor de afdeling Rechtszekerheid.
Definitiestudie Zwolle onderzoek: blijven we zitten of gaan we naar een ander pand? Het pand in Zwolle voldoet prima.

Tot slot is er gesproken over Onboarding (introductieprogramma voor nieuwe medewerkers) in verband met het ontbreken van de OR & vakbonden hierin. Dit gaan ze oppakken.

CAO: onderhandelaarsakkoord.
Jan van der Valk praat ons bij over het onderhandelaarsakkoord. Dit akkoord is zojuist aan alle leden toegezonden. Alle leden zullen hier op een later moment over kunnen stemmen. Zie de mail van Jan voor de details.