Nieuws uit de ledenlunch oktober 2023

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Het kennismakingsfilmpje van Albert, de opvolger van Jan, staat inmiddels op onze website. Daarnaast zijn we bezig met promotiemateriaal voor aKtief. Hierover ontvangen jullie later bericht.
De postactieven zijn weer bij elkaar geweest in Apeldoorn. Ga je binnenkort met pensioen? Sluit je dan aan bij deze club. Elk jaar komt men bij elkaar en zo blijf je ook een beetje op de hoogte van wat er speelt binnen het Kadaster.

De OR
Jan Brinksma praat ons bij over de stand van zaken in de Ondernemingsraad.
Begin oktober was er een overlegvergadering met Frank Tierolff: wat is er gebeurd en wat kan de OR de komende tijd verwachten qua instemmings- en adviesaanvragen?
De instemmingsaanvraag over hybride werken is inmiddels ontvangen. Voor dit voorstel wordt nu om instemming gevraagd. De OR vind het er goed uitzien. De insteek is dat teams er onderling uit moeten proberen te komen. Streven is wel om elkaar 1-2 dagen in de week wel te zien op kantoor.
De 2e aanvraag is een adviesaanvraag in verband met een organisatieontwikkeling bij P&O. Hier is geen positieve reactie op gegeven, omdat de OR de argumenten onvoldoende vond. Er wordt nu verder gekeken hoe er straks een nieuwe aanvraag kan komen.
De OR wacht nog op een aantal zaken, waaronder het gebruik van track&trace in de auto’s van het Kadaster. Hiervoor moet een instemmingsverzoek naar de OR, maar die is nog niet ingediend door het Kadaster.

Het GOAAK
Jan van der Valk praat ons bij over de ontwikkelingen in het GOAAK. Tot nu toe zijn er twee informele sessies geweest. De kern van de boodschap vanuit het Kadaster: het gaat niet goed en er zijn grote tekorten dus is er weinig ruimte. F&C heeft een presentatie gegeven met hierin een blik op de toekomst. Er is sprake van taakstellende bezuinigingen, tariefverhogingen, een vacaturestop etc. Er is dus weinig ruimte voor structurele verbeteringen. Vanuit de bonden zijn wat vragen gesteld. Niet elke vertegenwoordiger van een vakbond is even vrij om zelf te bepalen wat in de CAO zou moeten komen. Misschien moeten we meer creatief denken. Vanaf 2025 is er mogelijk wat meer ruimte voor de gebruikelijke elementen. Volgende week wordt de eerste formele ronde verwacht waarbij de werkgever als eerste met een bod komt. Vanuit de bonden is er nog geen officiële inzetbrief.

Vragen vanuit de aanwezige leden
Wat bedoelen jullie met creatieve denken voor de CAO?
Hier is vanuit de bonden zeker over nagedacht, maar dit kan op dit moment nog niet gedeeld worden.
Hoe zit het nou met het omrekenen van het IKB in verband met het kopen van verlof? De antwoorden vanuit de organisatie zijn nog niet duidelijk. Je kunt nu minder uren kopen dan wat er destijds in de pot is gestopt, of is dat niet zo?

Ten tijde van het invoeren van het IKB is er een deal gesloten om het bovenwettelijk verlof, de eindejaarsuitkering en nog wat kleinere regelingen in 1 pot te stoppen. Dat werd een bedrag van 25%. Het Kadaster heeft de jaren daarna telkens de losse onderdelen benoemd in plaats van te benoemen dat het een pot ter waarde van 25% is waarvan 17% pensioen dragend. Je kunt echter nog steeds 105 uren kopen van je budget. Wij zijn als aKtief wel ontevreden over hoe het Kadaster met de medewerkers heeft gecommuniceerd.