Nieuws uit de ledenlunch September 2023

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Vertegenwoordiging aKtief in het GOAAK:
Jan van der Valk heeft al tijdens de ALV aangegeven dat hij na de komende ALV zijn taken voor aKtief neerlegt. Wij hebben Albert van der Smissen aangetrokken als zijn opvolger. Albert woon in het buitengebied bij Enschede, heeft 2 kinderen en heeft ervaring bij het onderhandelen voor de CAO Rijk en bij financiën/belastingdienst. Hij is voorzitter van de vakbond voor de Belastingdienst sinds 2008 en oud-bestuurder bij het AC.

In ondergaande filmpje stelt hij zich voor:

Als bestuur van aKtief zijn we blij in Albert een vervanger van Jan te hebben gevonden en heten we Albert van harte welkom!

OR:
Mark Visser praat ons bij over de OR.

Er is een wekelijkse stand up waarin de kartrekker van een dossier de OR bijpraat over de status van de dossiers. Daarnaast geeft ieder OR-lid een update van de zaken waar ze de afgelopen week mee bezig zijn geweest.

Het dagelijks bestuur bespreekt in hun overleg de gang van zaken, lopende acties en de ingekomen stukken. Daarnaast maken zij een planning voor de aankomende maand. Verder bereiden zij het agendaoverleg/voorzittersoverleg en de OR-vergadering voor.

De OR kent ook een Directie-werkgroepen overleg. Deze werkgroepen kaarten problemen aan en bespreken deze problemen met hun directeur. Hier is altijd een linking pin van de OR bij aanwezig. Belangrijke zaken worden meegenomen naar de OR-vergadering.

Verder zijn er de volgende gesprekken geweest:

Een BOT-sessie met DR over het MBP,

Met de Vertrouwenspersonen over het Jaarverslag/beleid/vacatures

Met Fieke Fenneman (P&O) over Hybride werken / Visies samenvoegen

Met Marcel Blauw (FS) over P-zaken & RI&E’s

Tot slot heeft de OR zich beziggehouden met de Adviesaanvraag organisatieontwikkeling P&O, het Strategisch ARBO Beleidsplan, een Instemmingsverzoek Plan van aanpak PSA en heeft er nog een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de 1 van de nieuwe vertrouwenspersonen.

GOAAK:
Jan van der Valk praat ons bij: afgelopen maandag is er door de bonden gesproken om te kijken of we tot een gezamenlijke inbreng kunnen komen. Uit onze rondvraag blijkt dat het merendeel van de leden vooral loonsverhoging als belangrijkste punt aangeeft.

21 september komt men voor het eerst informeel bij elkaar met het Kadaster.

Vanuit de aanwezige leden komt een vraag over het negatieve resultaat van het Kadaster. Krijgt de bond hier inzicht in?

En nemen jullie dit mee in het CAO-bod? Nee, dat is niet het uitgangspunt. Salarissen zijn de structurele kosten, dus geen incidenten. Natuurlijk moeten we een redelijk bod neerleggen. Verdere inzage in de financiële situatie van het Kadaster krijgen wij niet als bonden.

Daarnaast komt er nog een vraag over de uren-discussie mbt het IKB: het Kadaster heeft een fout gemaakt en deze is nu hersteld. We moeten loslaten dat er ooit een bovenwettelijk uren-potje was van 105 uur. Er is bij de invoering van het IKB gekozen voor 1 pot van 25% en dat is hoe het nu is. Is er dan misschien een IKB-verhoging mogelijk in de CAO? Gaan we zien.