Verenigingsbestuur aKtief

Hieronder volgt het bestuur van de vakbond 

G. (Gerjan) Meijer

Voorzitter

I.W. (Ingeborg) Mensink

Vice-Voorzitter

A. (Albert) Van der Smissen

Bezoldigd Bestuurder

Hilly Schaffer - de Boer

H. (Hilly) Schäffer - De Boer

Secretaris

B.G.C. (Brigitta) Zorge -Kremer

Penningmeester

M. (Mark) Visser

Algemeen Bestuurslid

M.M. (Mart) Klein

Algemeen Bestuurslid